Área Oftalmológica Avanzada Dr. Vergés . C/Dalmases 42, 08017 Barcelona     |     93 551 33 00     |     info@cverges.com
 
CATALA | CASTELLANO | ENGLISH    
Youtube Facebook Blog Pacientes Blog Profesionales Twitter  LinkedIn RSS News
 
AA

COM ATURAR LA PRESBÍCIA

L'aparició de la presbícia està relacionada amb el procés d'envelliment general i de la mateixa manera que podem millorar l'efecte del pas dels anys, també podem retardar l'aparició de la presbícia i aconseguir que l'evolució sigui més lenta mitjançant el control dels factors que actuen sobre l'envelliment ocular.


No hi ha una causa única per a la presbícia.


En el número anterior (desembre 2013), comentàvem alguns aspectes generals de la presbícia i assenyalàvem la importància dels últims avenços que expliquen per què apareix i, a partir d'aquí, com podem tractar-la. Un primer aspecte a tenir en compte és el seu caràcter multifactorial. No hi ha una causa única i això fa que el moment de manifestar-se sigui diferent en cada persona, fins i tot que l'evolució sigui també diferent.


És cert que l'edat constitueixi l'eix principal en la gènesi de la presbícia però de la mateixa manera que l'edat no afecta a tots per igual i algunes persones sembla que tinguin una genètica que les protegeix del pas dels anys , això també ho trobem en els mecanismes de la visió, en el procés d'envelliment de l'ull i especialment en l'aparició de la presbícia.


La dieta té un paper important sobre la presbícia.


En els darrers anys estan apareixent estudis que demostren que una dieta sana, esport i dormir un mínim d'hores, suposa un benefici per a la salut i, entre els factors analitzats, es troba la presbícia, de forma que la seva aparició és més tardana i d'evolució més lenta. Sabem que la dieta és un factor clau encara que no es pot parlar d'una dieta universal ( cada grup de població té un tipus de dieta que és més beneficiosa per a la salut ).


Cenyint-nos al nostre entorn sí cal dir que la dieta mediterrània té efectes beneficiosos sobre el nostre organisme i a nivell visual sabem que la combinació de verdures i fruites de diferents colors aporten vitamines i minerals molt beneficiosos per al metabolisme cel·lular dels teixits oculars i, més específicament, per a la superfície ocular i els mecanismes d'acomodació , especialment el balanç d'Omega 3 i Omega 6.


Una dieta rica en aliments que aportin Omega 3 i pobre en Omega 6 és la clau per frenar l'envelliment i mantenir un bon funcionament del sistema d'enfocament ocular i retardar l'aparició i evolució de la presbícia . Tot i que encara no hi ha publicats molts estudis que ho evidenciïn , l'experiència ens demostra que els pacients amb hàbits alimentaris que incorporen peix blau ( 3 cops per setmana ), oli d'oliva, fruits secs i han eliminat la ingesta de carn vermella ( un màxim de 300 a 500 gr. al mes ), presenten millors resultats quan se'ls s'analitza la capacitat acomodativa i això es tradueix en menor necessitat d'ulleres de prop.


Protecció davant les radiacions ultraviolades.


Un altre factor important en l'aparició de la presbícia és l'exposició a la radiació ultraviolada ( UV ) , especialment al sol . Sabem que la radiació UV té un efecte sobre les cèl·lules que accelera els mecanismes d'envelliment i hi ha evidències que demostren aquest efecte sobre els ulls, especialment sobre el cristal·lí , reduint la seva plasticitat i transparència, efectes que ocasionen la disminució en la capacitat d'enfocament dels objectes de prop ( presbícia ) i la opacificació del cristal·lí ( cataractes ).


La radiació UV la podem controlar utilitzant ulleres amb filtres UV , especialment en els mesos d'estiu , amb un alt nivell de radiació, i en totes les activitats que realitzem durant les hores de sol , esport en general i amb especial atenció quan som a la neu o a la platja.


L'ús d'ordinadors contribueix a l'aparició de la presbícia.


Un dels aspectes més rellevants entorn a la presbícia que ha aparegut en els darrers anys és aquell que es relaciona amb la nostra activitat professional i l'ús d'ordinadors , tablets i smartphones . El fet de mantenir la mirada sobre la pantalla a una distància fixa , no permet exercitar els canvis d'enfocament i el cristal·lí deixa de treballar la seva plasticitat . El mecanisme d'enfocament variable , que inclou al cristal·lí , lligament zonular i múscul ciliar, es " bloqueja " sobre una determinada distància i va perdent la seva capacitat d'enfocar lluny- a prop.


És indubtable que l'ús d'aquestes tecnologies no el canviarem, per aquest motiu és molt recomanable prendre una sèrie de mesures per reduir el seu efecte negatiu sobre l'acomodació . El primer aspecte és no acostar-nos excessivament a la pantalla , que el grau de contrast no sigui molt elevat , que la llum ambiental no sigui molt alta i, sobretot, no romandre molta estona fixant la mirada. Cal variar el punt de fixació de forma freqüent , aixecar-se cada 20 ó 30 minuts i fer una altra activitat que suposi fixar objectes llunyans i, si estem en una habitació que les distàncies no ho permeten , aixecar la mirada de la pantalla i romandre una estona fixant-nos en objectes que estiguin distants, variant la posició dels ulls cap a dalt - a baix,  dreta -esquerra , com si féssim un "massatge " de la mirada.


Si bé aquestes recomanacions serveixen per retardar l'aparició de la presbícia i aturar la seva evolució , és cert que el complement ideal és realitzar un estudi específic de la funció visual , dels mecanismes d'acomodació i visió propera , a partir dels 40 anys , edat en la qual s'inicia el seu deteriorament , per poder veure quins factors poden alterar-se i establir uns exercicis de teràpia visual específics per retardar l'aparició de la presbícia . En uns casos aniran encaminats a millorar la profunditat de focus , en altres la sensibilitat al contrast o la resolució central , aspectes diferents segons cada pacient . No serà el mateix la situació d'una persona que mai ha utilitzat ulleres que aquella que pateixi miopia o hipermetropia , les manifestacions i evolució de la presbícia seran molt diferents. Ampliarem el tema de la teràpia visual en l'article en el qual parlarem del tractament.

tornar