Área Oftalmológica Avanzada Dr. Vergés . C/Dalmases 42, 08017 Barcelona     |     93 551 33 00     |     info@cverges.com
 
CATALA | CASTELLANO | ENGLISH    
Youtube Facebook Blog Pacientes Blog Profesionales Twitter  LinkedIn RSS News
 
AA

NOVES EVIDÈNCIES A FAVOR DE LA CIRURGIA BILATERAL DE LES CATARACTES

En aquest article aportem noves evidències a favor de la cirurgia bilateral de les cataractes (ambdós ulls en la mateixa sessió quirúrgica). La majoria de dades les podem trobar en la web de la Societat Internacional de Cirurgians de Cataractes Bilaterals (International Society of Bilateral Cataract Surgeons)   http://isbc.org/  , una societat que avala els avantatges d’aquest procediment i que recomano a tots aquells que vulguin saber-ne més al respecte.

CIRURGIA BILATERAL DE LES CATARACTES

Daniel S. Durrie a Cataract and Refractive Surgery Today, Vol 12, núm. 4, 2012, assenyala els bons resultats obtinguts amb la cirurgia bilateral de les cataractes, manifestant els seus pacients un alt grau de satisfacció.  Fruit d’aquests resultats ha incrementat el percentatge d’aquestes cirurgies en la seva pràctica diària i anima a altres cirurgians a anar incorporant aquesta cirurgia en la seva pràctica habitual.

En el número de Cataract and Refractive Surgery Today, Vol 12,  núm. 5, 2012, es fa un repàs d’aquesta pràctica amb alguns dels cirurgians més representatius en el pla internacional. Eric Donnenfeld posa de manifest els avantatges que suposa la cirurgia bilateral, destacant quatre punts: (1) avantatges a nivell organitzatiu per a la família, (2) el menor risc per al pacient en no haver d’entrar dues vegades al quiròfan, (3) l’estalvi econòmic i, fonamentalment, (4) la rapidesa en la recuperació de la visió.

Un altre dels autors que es manifesta a favor de la cirurgia simultània de les cataractes és Karl G. Stonecipher, utilitza els mateixos arguments que Donnenfeld i insisteix en la importància de la reducció del temps de recuperació. Davant de gairebé quatre setmanes en la cirurgia convencional, en la cirurgia bilateral passem a 10 -14 dies, molt inferior.

Per a Stephen A. Updegraff, la decisió de realitzar cirurgia bilateral passa per adoptar els nous protocols en el càlcul de la lent intraocular, noves tecnologies que permeten una gran exactitud i són molt reproduïbles així com disposar d’un quiròfan i un protocol d’actuació que minimitzi el risc de les infeccions, fets que avui en dia estan a l’abast de la majoria de cirurgians.

Segons la nostra opinió, ens fem participis dels arguments anteriors i hem constatat que en el cas d’utilitzar lents intraoculars multifocals, el fet d’operar els dos ulls en la mateixa sessió, és clau per a la millora de la visió, per reduir el temps que necessiten els pacients per trobar-se “còmodes” en totes les distàncies. Aviat podrem presentar els resultats d’un estudi que hem realitzat en el nostre centre d’Área Oftalmológica Avanzada.

tornar