Área Oftalmológica Avanzada Dr. Vergés . C/Dalmases 42, 08017 Barcelona     |     93 551 33 00     |     info@cverges.com
 
CATALA | CASTELLANO | ENGLISH    
Youtube Facebook Blog Pacientes Blog Profesionales Twitter  LinkedIn RSS News
 
AA
 
 

La FUNDACIÓ PRIVADA DOCTOR CARLOS VERGÉS té com a objectiu principal fomentar l'estudi i desenvolupament de tots els procediments que estiguin relacionats amb l'Oftalmologia, especialment aquells que estiguin encaminats a millorar el coneixement de la visió i a lluitar contra la ceguesa. Aquesta iniciativa permet recaptar fons per poder desenvolupar línies d'investigació, campanyes de prevenció de les malalties més importants que poden causar ceguesa, així com la possibilitat de finançar econòmicament certs casos, que per la seva gravetat o per altres causes no puguin ser tractats en altres centres.

Per dur a terme aquests objectius es posaran a disposició els següents mitjans:


- Recursos humans.
- Seminaris, cursos, conferències, destinats a donar a conèixer tots els avanços aconseguits per la Fundació, altres organismes públics i privats, i especialistes sobre la matèria.
- Cursos de Postgrau i del Tercer Cicle Universitari en col·laboració amb les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Universitat de Cartagena d'Índies (Colòmbia) i la Harvard University de Boston (USA).

 

BENEFICIARIS

Podran acollir-se a la Fundació i beneficiar-se dels seus serveis i prestacions totes aquelles persones que es trobin afectades per una lesió ocular que d'alguna manera els privi parcial o totalment de la visió.

El Patronat comprovarà si els beneficiaris compleixen els requisits establerts.

INGRESSOS DE LA FUNDACIÓ

La Fundació es nodrirà de:

1.- Les aportacions i donacions que pugui fer al seu favor qualsevol persona física o jurídica.

2.- Els ingressos que per a retribuir els costos dels seus serveis aportin els seus beneficiaris.

3.- Les herències, llegats i qualsevol altra disposició testamentària al seu favor, que hauran de ser acceptades en qualsevol cas a benefici d'inventari.

4.- Els rendiments derivats de l'explotació del seu patrimoni.

5.- Les subvencions, crèdits preferents i qualsevol altre tipus d'ajuda que rebi de qualsevol entitat, pública o privada, de l'Administració local, autonòmica o estatal, i fins i tot de la Comunitat Econòmica Europea, o de qualsevol altre organisme privat.

 
CONTACTI AMB NOSALTRES
Per demanar cita o resoldre algun dubte ompli el formulari amb totes les dades i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.
ENVIAR