Área Oftalmológica Avanzada Dr. Vergés . C/Dalmases 42, 08017 Barcelona     |     93 551 33 00     |     info@cverges.com
 
CATALA | CASTELLANO | ENGLISH    
Youtube Facebook Blog Pacientes Blog Profesionales Twitter  LinkedIn RSS News
 
AA
 
 

Àrea Oftalmologica Avançada, Dr Vergés, col · labora a Barcelona en tot el referent a l'oftalmologia amb l'asseguradora o mútua mèdica Axa Espanya des de fa més de 10 anys. Aquest centre d'oftalmologia consta d'un equip de nou doctors oftalmòlegs capacitats per atendre tots els pacients d'Axa Espanya,

Consulti el nostre quadre mèdic

"Responsabilitat corporativa

L'activitat de AXA es basa en donar suport als nostres clients davant situacions adverses, o davant qualsevol tipus de problema que pugui acontecerles al llarg de tota la seva vida. I al mateix temps intentem aportar seguretat i tranquil · litat a l'hora d'afrontar nous projectes. Per a això, necessitem construir relacions sòlides i de confiança en el dia a dia.

La Responsabilitat Corporativa a AXA es basa a demostrar, a través d'accions concretes i reals, el nostre compromís amb els grups d'interès amb els quals ens relacionem: accionistes, empleats, clients, proveïdors, medi ambient i comunitat.

En aquest sentit, la responsabilitat corporativa a AXA significa contribuir al desenvolupament econòmic sostenible i als interessos de la societat en el seu conjunt, assumint la responsabilitat dels impactes directes i indirectes de la nostra activitat en tots i cadascun dels nostres grups d'interès.

Això suposa dissenyar solucions reals per satisfer les necessitats dels nostres clients, gestionar els riscos d'una manera professional, tractar als nostres socis i proveïdors de manera justa i desenvolupar un entorn de treball basat en la confiança, la diversitat i els nostres valors: Professionalitat, Respecte a la paraula donada, Esperit d'equip, Innovació i Realisme.

La protecció del medi ambient és un altre dels eixos clau de la Responsabilitat Corporativa a AXA, així com el suport a les comunitats locals en què operem, i de manera més àmplia, la creació d'una societat més forta i més sostenible. Tot això és part de la sostenibilitat de l'empresa i, en definitiva, de la nostra societat.

En l'exercici de la nostra activitat, hem desenvolupat coneixement i experiència en la gestió del risc. Intensificant aquest coneixement podem millorar el control, o almenys la gestió, del risc. I per això impulsem a través de l'AXA Research Fund l'educació i la investigació en matèria de riscos.

La crisi financera mundial ha convulsionat el món fent encara més palesa la necessitat d'empreses fortes i responsables. A AXA tenim la convicció que anem en el bon camí, integrant la responsabilitat corporativa a cadascuna nostres accions diàries des d'una visió global. Només així, amb la contribució de cadascun dels empleats d'AXA cada dia, podrem demostrar que som una empresa responsable. "

Jean-Paul Rignault, Conseller Delegat d'AXA Espanya.

Tota la informació exposada sobre Axa Espanya ha estat extreta de la pàgina
www.axa.es i no ha estat modificada en cap aspecte. S'entén que és propietat de la mateixa.

 

 
CONTACTI AMB NOSALTRES
Per demanar cita o resoldre algun dubte ompli el formulari amb totes les dades i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.
ENVIAR