Área Oftalmológica Avanzada Dr. Vergés . C/Dalmases 42, 08017 Barcelona     |     93 551 33 00     |     info@cverges.com
 
CATALA | CASTELLANO | ENGLISH    
Youtube Facebook Blog Pacientes Blog Profesionales Twitter  LinkedIn RSS News
 
AA
 
 

Què és la neuritis òptica? 

És una inflamació del nervi òptic que de vegades es manifesta en el seu cap o disc i es pot observar amb l'oftalmoscopi (papil·litis) (Fig.1). No obstant això, la majoria de les vegades és retrobulbar, apareixent un fons normal (65%).

 Encara que la malaltia es pot patir a qualsevol edat és més freqüent que comenci a manifestar-se entre els 20 i 30 anys, amb major prevalença en les dones (75%) i als països nòrdics, amb una incidència gairebé el doble dels països equatorials. En els pacients majors de 50 anys, l'afectació del nervi òptic acostuma a tenir un origen diferent, no tant inflamatori sinó circulatori, com la neuropatia òptica isquèmica. La neuritis òptica a Espanya afecta a unes 42.000 persones, amb una incidència de 90 per cada 100.000 habitants i el seu episodi inicial afecta un sol ull en el 70% dels casos.

 Aquesta malaltia s'associa a malalties desmielinizants com l'esclerosi múltiple (EM). En 10 anys el 40% dels casos desenvolupen EM, però la incidència puja al 56% si es descobreixen lesions cerebrals. De fet, un episodi agut de neuritis òptica pot ser el signe inicial de l'EM. No obstant això, en algunes persones, especialment nens menors de 12 anys, la neuritis òptica pot desenvolupar-se durant o després d'una malaltia viral.

Quins són els seus símptomes?

 El pacient es queixa de disminució de visió (dins de la primera setmana del seu inici, el 52% té una agudesa visual de menys de 0.3, el 48% entre 0.2-0.1 i el 38% pitjor de 0.05 i dolor en moure els ulls (sobretot en aducció). Típicament, el dolor és retrobulbar semblant al de la sinusitis, aconseguint la seva màxima severitat dins de les primeres 24 a 36 hores, i es resol espontàniament després de les 48 a 72 hores. Si el dolor persisteix per una setmana, l'oftalmòleg ha de sospitar altres causes de neuropatia òptica.

 De vegades alguns pacients es queixen de desaturació o falta d'intensitat dels colors, discromatopsia i fosfens. Aquests últims estan provocats per sons o moviments, passant exclusivament amb els moviments horitzontals dels ulls i notant-se millor en una habitació fosca o de llum tènue, amb els ulls tancats. 

Hi ha casos en què el pacient se n'adona de pobra visió (com si la intensitat de la llum disminuís) quan està exposat a llums intenses, de fet en aquells casos en què la malaltia és crònica les persones indiquen veure millor en llocs amb llum tènue. D'altra banda hi ha pacients que reporten el fenomen d'Uhthoff (episodis transitoris de penombra amb visió borrosa i desaturació dels colors, provocats per exercicis i canvis de temperatura, com quan es pren una dutxa calenta) que ocorre en el 50% dels casos. L'aparició d'aquest fenomen té un mal pronòstic ja que es correlaciona amb lesions multifocals del cervell i per tant, una major incidència de desenvolupar EM i episodis recurrents de neuritis òptica. 

Com es fa el diagnòstic? 

- Disminució de la visió (lluny i a prop) 

- Discromatopsia (pèrdua vermell/verd en prova de colors Ishihara, etc.) 

- Defecte de la sensibilitat al contrast

- Disminució de la prova d'estereopsis (Titmus polaroide 3-D)

- Defecte del camp visual central (escotoma central, paracentral o centrocecal) o perifèric (constricció) 

- Defecte pupil·lar aferent sever positiu en l'ull afectat 

- Electrofisiologia (VEP) anormal en l'ull afectat

- En alguns casos, hiperèmia del nervi òptic o franca inflamació (papil·litis)

 
L'examen requereix una avaluació minuciosa de la història clínica, sobretot per descartar drogues que poden causar toxicitat al nervi òptic com: etambutol, isoniazida, fenotiazines, etc. També s'ha d'indagar l'ús d'alcohol, drogues (marihuana, etc.), molt estrés i desordres psiquiàtrics. 

Quin és el seu curs clínic? 

 

En solament uns dies el dolor i la visió milloraran en la majoria dels pacients (92%) però no tornaran completament. Freqüentment la visió roman lleugerament borrosa, tènue o distorsionada i els colors apagats, fins a diversos mesos després. És molt estrany que es perdi la visió progressivament. 

La neuritis òptica pot recórrer en el mateix ull, en l'ull contrari o en altres parts del sistema nerviós central, cervell o medul·la espinal. Això pot portar a episodis recurrents de disminució o pèrdua de la visió o altres problemes sistèmics neurològics (motors o sensitius) com a debilitat muscular amb dificultat per caminar o coordinar moviments, cansament o esgotament, parestèsies, vertigen o falta d'equilibri, etc. 

Quan els pacients estan en remissió (asintomàtics) es pot detectar una pal·lidesa temporal del cap del nervi òptic i defectes en la capa de fibres nervioses ganglionars. Aquesta pal·lidesa temporal del nervi òptic ocorre en un 10% dels casos suggerint que s'ha produït un atac anterior. Quan el pacient es recobra de l'episodi de neuritis òptica, 6 mesos després del primer atac, el cap del nervi òptic és normal en 42%, apareix pal·lidesa temporal en el 28% i pal·lidesa total en un 18%. En EM en remissió la pal·lidesa del nervi òptic està present en el 38% dels ulls. L'atròfia òptica és una manifestació tardana. 

Quin és el seu tractament?

Des de l'estudi d'ONTT (Optic Neuritis Treatment Trial) els doctors han descobert que tractant als pacients amb esteroides IV (però no així amb esteroides orals) disminueix el risc de desenvolupar MS posteriorment. Aquesta troballa és molt important ja que el 50% dels que pateixen el primer atac de neuritis òptica desenvolupen MS. No obstant això, encara que aquest tractament tingui escàs o cap impacte en la visió, és de summa importància per a la salut general del pacient

 El protocol actual, basat en els estudis abans esmentats, s'administra esteroides IV per tres dies seguit d'esteroides orals de 10 a 14 dies. Alguns metges prefereixen no donar medicament algun ja que en la majoria la visió millora espontàniament en les primeres dues setmanes. El que sí és segur és que cap oftalmòleg tracta aquests casos amb esteroides orals solament, ja que s'ha demostrat que els pacients manejats d'aquesta forma tenen un major risc d'atacs repetits de neuritis òptica.

 
CONTACTI AMB NOSALTRES
Per demanar cita o resoldre algun dubte ompli el formulari amb totes les dades i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.
ENVIAR
 
 
  Neuritis Óptica  
 
 
 
PREGUNTES FREQÜENTS